Tervetuloa Tomi Kaasisen vaalisivuille.

ehdokasnumeroni on: 478

Nämä ovat Tomi Kaasisen vaalisivut. Täältä löydät tietoja minusta sekä asioista, joiden vuoksi olen aluevaaleissa ehdokkaana.

Vaaliteemani:

  • sote ja pelastustoimen lähipalvelut turvattava koko hyvinvointialueelle
  • erityispalvelut turvattava jokaiselle niitä tarvitsevalle
  • kolmannen sektorin ja hyvinvointialueen yhteistyölle luotava toimivat puitteet ja käytännöt
  • palvelutuotannossa otettava käyttöön monituottajamalli jossa mahdollistetaan julkisen palvelutuotannon lisäksi yksityisen ja kolmannen sektorin toteuttama palvelutuotanto
  • henkilöstön riittävyys tulee turvata kehittämällä erityisesti sote alan työntekijöiden työoloja sekä työehtoja


Kuka minä olen?

Olen naimissa oleva, kahden pojan isä. Perheeseemme kuuluu myös koira, pohjanpystykorva nimeltään Jussi.

Olen toiminut yli 20 vuotta johtotehtävissä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Suurimman osan työhistoriastani olen työskennellyt organisaatioissa, jotka tuottavat erityisryhmille asumis- ja muita palveluja.

Koulutukseni on hallintotieteen maisteri, minulla on myös fysioterapeutin ja ammatillisen opettajan pätevyydet. Työhöni liittyen olen toiminut usean organisaation hallituksissa ja luottamustehtäviin liittyen olen syventänyt osaamistani suorittamalla Kauppakamarin Hyväksytty hallituksen jäsen sekä Hyväksytty hallituksen puheenjohtaja -kurssit

Työhistoria:

Savas-Säätiö sr, toimitusjohtaja 6/2017 alkaen, jatkuu edelleen (tällä hetkellä 4 vuotta ja 5 kk)

Savas-Säätiö (SAVAS) tuottaa kehitysvammaisten ja muiden
erityisryhmien asumis- ja päivätoiminta-palveluja Pohjois- ja Etelä-Savon
kunnille. Lisäksi toteutamme eritysryhmiä palvelevia kokeilu- ja
kehittämishankkeita. Palvelukodeissamme, tukiasunnoissamme ja
toimintakeskuksissamme on noin 400 asiakasta, säätiön työntekijämäärä on 300 ja
liikevaihto 17 miljoonaa euroa.

Savas-Säätiölle on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys
merkki, joka kertoo siitä että Savas on perustettu yhteiskunnallista
tarkoitusta varten ja ylijäämä kanavoituu yhteiskunnalliseen hyvään.


Suomen CP-liitto ry, toiminnanjohtaja, 4/2006 – 5/2017 (11 vuotta ja 2 kk)

Suomen CP-liitto on valtakunnallinen vammais- ja erityisliikuntajärjestö, jonka kohderyhmään kuuluvat cp-, mmc- ja hydrokefaliavammaiset lapset, nuoret, aikuiset ja heidän läheisensä sekä henkilöt, joilla on motorisen oppimisen vaikeus tai lievempiä motoriikan vaikeuksia.

Toiminnanjohtajana vastasin Suomen CP-liitto ry:n operatiivisesta toiminnasta sekä järjestötoiminnan että palvelutoiminnan osalta. Toimin henkilöstön (noin 60 työntekijää) esimiehenä ja vastasin runsaan 4 miljoonan euron vuosibudjetista. Tehtävääni sisältyi sidosryhmillemme suunnatun lehden päätoimittajuus.


Suomen CP-liitto ry, asumispalveluvastaava 9/2003 – 3/2006 (2 vuotta ja 7 kk)

Suomen CP-liitto on valtakunnallinen vammais- ja
erityisliikuntajärjestö, jonka kohderyhmään kuuluvat cp-, mmc- ja
hydrokefaliavammaiset lapset, nuoret, aikuiset ja heidän läheisensä sekä
henkilöt, joilla on motorisen oppimisen vaikeus tai lievempiä motoriikan
vaikeuksia. Tehtäviini kuului liiton asumisen tukipalveluista vastaaminen sekä niihin liittyvä sosiaaliohjaus ja neuvonta sekä lainsäädännön seuranta.


Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä,
palvelukodin ja toimintakeskuksen johtaja 10/2001 – 8/2003 (1 vuosi ja 11kk)

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on sosiaalihuollon
tuottaja ja kehittäjä. Eskoo tuottaa kehitysvammaisten erityishuollon lisäksi
vammaispalvelulain mukaisia tulkkipalveluja, lastensuojelulain mukaisia
laitospalveluja sekä vammaisalan täydennyskoulutusta. Eskoon toiminta-alue käsittää
kaksi maakuntaa (Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa) ja 31 kuntaa (asukaspohja 370
000 asukasta).

Toimin kahden asumisyksikön sekä toimintakeskuksen
johtajana.

johtava fysioterapeutti / fysioterapeutti,
olen toiminut sekä johtavana fysioterapeuttina että fysioterapeuttina sekä
Suomessa että Norjassa usealla työnantajalla yhteensä 8 vuotta ja 7 kk.

Koulutus:

hallintotieteen maisteri (sosiaali- ja
terveyshallintotiede ja julkisoikeus), Vaasan yliopisto (2001)

ammatillisen opettajan pätevyys (60
opintopisteen opettajankoulutus, aikuiskasvatustiede), Helsingin
yliopisto/Haaga-Helia (2012)

fysioterapeutti, Turun
terveydenhuolto-oppilaitos (1993)

työnohjaaja, Ylä-Savon Ammattiopisto
(2014), työyhteisösovittelija (2021)

hyväksytty hallituksen puheenjohtajakurssi,
Tampereen kauppakamari (2016)

hyväksytty hallituksen jäsenkurssi,
Helsingin seudun kauppakamari (2015)

Sosiaali- ja terveysalan moniammatillinen
johtamiskoulutus 30 op, Helsingin yliopisto (2008)

Lisäksi useita muita kursseja ja koulutuksia liittyen mm
henkilöstöhallintoon

Luottamustehtävät:

Leppävirran kunnan perusturvalautakunta, jäsen 2021 alkaen

Vaalijalan kuntayhtymä, kuntayhtymän yhtymäkokouksen jäsen 2021 alkaen

Pohjois-Savon käräjäoikeus, lautamies 2021 alkaen

Leppävirran kunta, tekninen lautakunta, varajäsen 2021 alkaen

Sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen neuvottelukunta, neuvottelukunnan varajäsen, 8/2020 – jatkuu edelleen

Sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijaelimenä Veikkaus Oy:n tuotosta terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen myönnettävien avustusten valmistelussa on sosiaali-
ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunta, jonka valtioneuvosto asettaa neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Kehitysvammaliitto, liittovaltuuston varajäsen, 9/2020 – jatkuu edelleen

Kehitysvammaliiton päätösvaltaa käyttävät liittokokous ja liittovaltuusto.

Lehtimäen Erityiskansanopiston hallitus hallituksen varapuheenjohtaja, 2/2019 – jatkuu edelleen, hallituksen jäsen 1/2015 – 1/2019

Lehtimäen opisto on erityiskansanopisto, joka on erityistä tukea ja ohjausta
tarvitsevien henkilöiden oppilaitos. Opisto järjestää pääasiassa vaikeavammaisille
henkilöille koulutusta, joka lisää tasa-arvoa ja elämänlaatua, edistää hyvinvointia ja terveyttä sekä ehkäisee yhteiskunnallista ja sosiaalista syrjäytymistä.

Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta (KVANK), jäsen, 1/2017 – jatkuu edelleen

Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta (KVANK) on kehitysvamma-alan järjestöjen ja julkisten toimijoiden yhteistyöverkosto. Neuvottelukunta edistää YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen toimeenpanoa Suomessa ja tekee työtä asumiseen, työhön ja päivätoimintaan liittyvien palveluiden laadukkaan järjestämisen puolesta.
Itsemääräämisoikeus, täysi osallisuus ja valinnan mahdollisuudet kuuluvat myös
kehitysvammaisille ihmisille.

Valtakunnallinen Lasten ja Nuorten Kuntoutus - Nationell habilitering för barn och ungdom ry, hallituksen jäsen, 3/2009 – 6/2020, nyt asiantuntijajäsen

Valtakunnallinen Lasten ja Nuorten Kuntoutus - Nationell habilitering för barn och ungdom ry (aikaisemmin Vajaaliikkeisten Kunto – Bot för Rörelsehindrade r.y.) on vuonna1953 perustettu yhdistys, joka tunnetaan puhekielessä yleisimmin lyhenteen VLK kautta. Sen toiminta-ajatuksena on edistää keskus- tai ääreishermostoon sekä lihaksistoon liittyvistä syistä vammautuneiden lasten ja nuorten tutkimusta, hoitoa, kuntoutusta ja vaikeuksien ehkäisyä. Samalla yhdistys tukee vammaisen lapsen ja nuoren oikeutta hyvään elämään ja tulevaisuuteen.

ASPA Housing Services Foundation / Aspa säätiö, 3/2014 5/2017 hallituksen varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen 3/2008 – 2/2014

Itsenäisen asumisen palveluja tarjoava Aspa on yhteiskunnallinen toimija. Aspan muodostavat Aspa-säätiö ja sen tytäryhtiö Aspa Palvelut Oy. Toimin Aspa säätiön hallituksen varapuheenjohtajana vuodesta 2014 vuoteen 2017, hallituksen jäsenenä olin vuodesta 2008.

ASPA Services Ltd. / Aspa palvelut Oy, 1/2013 – 5/2017 hallituksen jäsen

Itsenäisen asumisen palveluja tarjoava Aspa on yhteiskunnallinen toimija. Aspan muodostavat Aspa-säätiö ja sen tytäryhtiö Aspa Palvelut Oy. 38 Aspa-koteja (vuonna 2017)oli 38 eri puolilla Suomea, yksittäisiä vuokra-asuntoja yli 1000, kunta-asiakkaita oli 65, käyttäjäasiakkaita 1 053, työntekijöitä 362, liikevaihto 19 miljoonan euroa

Niilo Mäki Säätiön valtuuskunta, 2011 – 5/2017 jäsen

Jyväskylässä sijaitseva Niilo Mäki Instituutti on johtava monitieteinen tutkimus- ja
kehittämiskeskus, joka tuottaa uutta tietoa oppimisvaikeuksista, soveltaa tutkimustietoa käytännön toimijoiden tueksi ja sen kautta toimii kaikkien lasten ja nuorten oppimisen mahdollistajana. Niilo Mäki Instituuttia ylläpitää Niilo Mäki Säätiö. Säätiön hallintoelimiä ovat valtuuskunta ja hallitus. Valtuuskuntaan kuuluu puheenjohtaja ja 12-15 muuta jäsentä, jotka valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Valtuuskunta linjaa säätiön toimintaa ja nimeää
säätiön hallituksen vuodeksi kerrallaan.

Rokuan Terveys- ja Kuntouttamissäätiö, 2009 – 5/2017 edustajiston jäsen

Rokuan terveys- ja kuntouttamissäätiö omistaa yhtiön Rokuan Kuntoutus Oy, joka tarjoaa
hyvinvointia ja terveyttä lisääviä palveluja monipuolisesti. Rokuan Kuntoutus Oy tytäryhtiönä toimii Oulun Mediterapia Oy. Yhtiöiden toiminta jakautuu toisiaan tukeviin toimialoi­hin: kuntoutuspalvelut, hyvinvointimatkailupalvelut ja kokous- ja tapahtumapalvelut.


Sosiaalialan työnantajaliitto, 2007 – 5/2017 jäsen

Reilu Palvelu ry, 4/2016 – 5/2017 hallituksen varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen 2015-2016

Yksitoista sosiaali- ja terveysalan valtakunnallista järjestöä perusti Helsingissä 16.6.2010 Reilu Palvelu ry:n, jonka tehtävänä oli vaalia palveluiden laatua ja edistää vastuullista liiketoimintaa sosiaali- ja terveysalalla. Yhdistys ylläpiti Reilun palvelun tuotemerkkiä sertifikaatiksi palvelun laadusta ja vastuullisesta liiketoiminnasta. Merkin käyttöoikeus voitiin myöntää kriteerit täyttäville, palveluita tuottaville järjestöille tai järjestöjen omistamille
palveluyrityksille. Reilu Palvelu ry on lopettanut toimintansa ja merkin hallinnointi on siirtynyt kesällä 2017 Yhteiskunnallisten yritysten liiton ARVOn hoidettavaksi.

The Finnish Federation of Adapted Physical Activity / Soveltava Liikunta Soveli ry, 2013 – 11/2016 hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja 2011 – 2013, hallituksen jäsen 2008 - 2013.

The
Finnish Federation of Adapted Physical Activity / Soveltava Liikunta Soveli ry, 2009 - 2013 koulutustyöryhmän puheenjohtaja

Soveltava Liikunta SoveLi ry on valtakunnallinen liikuntajärjestö. SoveLin jäsenenä on 20 valtakunnallista kansanterveys- ja vammaisjärjestöä, joiden yhdistyksissä on jäseninä noin 461 000 ihmistä. SoveLin tavoitteena on parantaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan.

International Council on Social Welfare, Suomen ICSW-neuvottelukunta, 2007 5/2014 member

Nordiska Rådet för rörelsehindrade NRR, 2007 – 5/2013 member

Rehabilitation International Finnish Committee RIFI, 2007 – 5/2013 member

RIFI (Rehabilitation International Finnish Committee) on Rehabilitation Internationalin (RI) kansallinen jäsen, johon kuului vuonna 2014 yhteensä 25 jäsentä. RIFI:n tehtävänä on seurata kuntoutuksen tapahtumia paikallisesti ja kansainvälisesti, pitää yhteyttä alan koti- ja ulkomaisiin toimijoihin kattaen kaikki vammaryhmät ja kuntoutuslohkot, tiedottaa toiminnastaan ja vaihtaa tietoa, järjestää kuntoutukseen liittyviä tilaisuuksia ja seminaareja sekä antaa suosituksia.

Vates säätiö, 2011 – 2013 valtuuskunnan jäsen

Vates-säätiö sr toimii asiantuntijaorganisaationa vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja
osatyökykyisten henkilöiden yhdenvertaiseksi työllistymiseksi. Vatesin
toimintamuotoja ovat kehittäminen, vaikuttaminen, kouluttaminen, tiedottaminen
ja verkottaminen. Vates toimii yhteistyössä työllistämisen, kuntoutuksen ja
koulutuksen sidosryhmien kanssa. Vates on vammaisjärjestöjen perustama asiantuntijaorganisaatio, jonka strategisena taustavoimana on 46 taustayhteisöä, jotka ovat valtakunnallisia vammaisjärjestöjä, niiden alueellisia yhdistyksiä, erityishuollon kuntayhtymiä ja työllistämispalveluita tuottavia toimijoita.

Sosiaali- ja terveysministeriö, 2008 – 2011 hoitotyön kehittämisen ohjausryhmä

Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry, 2009 – 2011 liittovaltuuston jäsen

Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto STKL oli valtakunnallinen sosiaali- ja
terveyspoliittinen yhteistoimintajärjestö, joka toimi hyvinvoinnin kehittämiseksi 1916-2011. STKL:n toimintaa jatkaa Soste - Suomen sosiaali ja terveys ry.

Sosiaali- ja terveysturvan yhteistyöyhdistys YTY ry, 2009 – 2011 hallituksen jäsen, 2008 –2009 vammaisasiain neuvotteluryhmän puheenjohtaja

Sosiaali- ja terveysministeriö, 2008 - 2010 valtakunnallisen etätulkkihankkeen ohjausryhmän jäsen

Esteettömyyden kehittämistoimikunta ESOK, 2006 – 2009 jäsen

Toiminnanjohtajien seura, 2007 – 2008 puheenjohtaja

Samarbetsrådet för handikappfrågor i Svensk-Finland SHS, 2006 – 2007 member


Uutiset

Soste julkaissut listaukset järjestötoiminnan tuntijoista aluevaaleissa (12.01.2022)
On tärkeää, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan tuntevia ihmisiä valitaan tulevien hyvinvointialueiden päättäjiksi. SOSTE eli Suomen sosiaali ja terveys..

23.12.2021  Aluevaalien ehdokaslistat on julkaistu.
19.12.2021  Vaalien tärkeät ajankohdat
18.12.2021  Aluevaalien äänestysaktiivisuus uhkaa jäädä alle 40 prosentin